InfectoDell je jednotkou v liečbe kontagióznych bradavíc. Jednoduchá aplikácia u dospelých a detí od 2 rokov a dosiahnutie rýchlych výsledkov.

 

Publikované klinické štúdie preukázali výsledky a vplyv InfectoDellu na zrýchlenie prirodzeného procesu odstraňovania tohto vírusu z organizmu.

Vedeli ste?

•  Aktívna zložka InfectoDellu sa podrobila početným klinickým štúdiám po celom svete.

•  Lekári zistili, že jej aplikáciou na bradavice raz, prípadne dva razy denne, začnú bradavice  

    miznúť už v priebehu niekoľkých dní a veľa pacientov sa ich zbaví behom niekoľkých    

    týždňov.

•  Liečba je jednoduchá a je nepravdepodobné, že by u pacienta vyvolala výraznejší   

    nepríjemný pocit.